Privacyverklaring en disclaimer

Als u zaken doet met TopLabel, dan kunt u ervan uitgaan dat uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden gebruikt. Hoe wij omgaan met uw privacy, leest u in onze privacyverklaring.

Privacyverklaring

Op de website van TopLabel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's en het aantal bezoekers. De website maakt hiervoor gebruik van analytische software en technieken zoals cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit tekstbestand bevat geen persoonlijke gegevens en het kan geen virussen bevatten. Uit de gegevens van het cookie kunnen we bijvoorbeeld lezen of u de website al eens eerder heeft bezocht.

Het doel van het bijhouden van analytische gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren en inzicht te krijgen in het gebruik ervan. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt om de inhoud te specificeren en aan te passen op basis van het bezoekgedrag.

Periodiek versturen we mailings (digitaal of traditioneel) naar onze relaties. Als u op enig moment geen interesse (meer) heeft in deze mailings, dan kunt u ons dat doorgeven. Wij verwijderen uw gegevens dan uit het mailingbestand.

Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door TopLabel. TopLabel zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. TopLabel doet echter geen toezeggingen en geeft geen enkele garantie of zekerheid ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de verschafte informatie. TopLabel is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van deze website of uit uw vertrouwen ten aanzien van de op deze website verschafte informatie, waaronder, maar niet uitsluitend, virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren.

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website (tekst, beeld en overig materiaal) eigendom van TopLabel. Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden gedistribueerd of verkocht; niets van deze website mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij geprint of in elektronische vorm.

Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom is schriftelijke toestemming nodig van TopLabel; misbruik van de inhoud ervan is ten strengste verboden.

Copyright © TopLabel.